Kanye West with jerusalem Mayor Nir Barkat, Jerusalem, 4-13-2014, Kim Kardashian blurred out Kikar HaShabbat