« In Israel, More Jews Choose Not To Circumcise | Main | Through A Glass Door »

November 28, 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Beni hoffman

Interesting article in hebrew about the case
כפי שמסתמן מי שעומד מאחורי הפרשה והעסק הביש של התאכזרויות של הפרשה המקוממת והחילול ה׳ הנורא ובתוצאותיו הרות האסון ואפילו בתמיכה כספית נרחבה בהוצאות המשפט והמערכה העקובה מדם הוא לא אחר מהאבא שלו!!!! ושמו הוא אברהם חיים בן פראדל פרידמן ביחד עם אחיו הידוע משה בן פראדל פרידמן שותפו לדבר עבירה.
כפי הידוע משה אריה פרידמן פנה עורף לסטמר כנראה משהו בין 15 ל20 שנה, וכפי שמסתמן בסאטמאר אם יש מישהו שמפנה עורף או הולך דרך עצמאית לחלוטין הסאטמארים לאורך ההיסטורי שלהם הגיבו בשפיכות דמים ואכזריות (ראה פרשת מנדל ווכטר מחב״ד וכו׳). הם עשו אותו דבר בווינה כידוע בווינה הבית ספר היה פרטי ובבעלות הסאטמארים הזאלונים בשותפות כמה בעלי בתים מבעלזא. גם שמה משפחתו עמד מאחורי כל העניין והשתמשו בשימוש ציני של העניין של איראן ונטורי קרתא (מגיע אליי חומר מהפרשה שמה ואולי בהזדמנות אחרת) ובווינה התחרטו שהסאטמארים הוליכו אותם שולל והם שילמו את המחיר לבסוף בלי ההשלכות למשפחתו. מה שזעזע והרעיד במיוחד את מקבלי ההחלטות ושותפי הסוד במוסדות החרדיות באנטוורפן הוא הממצאים המחרידות שהונחו על השולחן לאחרונה שבעצם מדובר כאן בעניין של סחיטה ואיומים בפרשה פלילי ביותר וגם בינלאומי.

להלן הפרשה המסעירה:

בשנת 1994 אז היה משה אריה פרידמן גר באנטוורפן כאיש עסקים קטן ומצליח קנה נדל״ן במליוני דולרים ובין היתר מר׳ לייבוש לפקוביץ ראש הקהל של סאטמאר בוויליאמסבורג על סך של בערך 180000 דולר שממוקם ב31 rossstreet וויליאמסבורג, כשהמנכ״ל שלו דאז אריה לייב גלאנץ היה מעורב בעיסקה. אחיו של הנ״ל מרדכי מנשה גלאנץ מנכ״ל הכוללים של UTA של סאטמאר בוויליאמסבורג, שכר וגר בהדירה מאז עד היום. בשנת 2009 כשמ.א. פרידמן היה בשלב הסופי למכור את הדירה בריווח לא קטן, עורכי דינו נדהמו לגלות בטאבו (acris) שמישהו סילף את חתימתו ואת תעודת זהות שלו (Identityfraud) ומכר הנדל״ן שלו בסכום של כאילו 10 עשרה דולר לחברה פיקטיבי בשם YSH Realty LLC. כתוצאה מ.א. פרידמן פשוט התקשר למחלקת הטאבו של ממשלת ניו יורק ופשוט העביר להם הצילום של תעודות זהות שלו והוכיח שהחתימות הם מזוייפים והגיש תלונה בדרישה להחזיר לו את הנד״ן בטאבו.

כידוע הפרשה התגלגלה והסתעפה בחקירה מסועפת מאוד של הרשויות הפדרליות של ארצות הברית שסיבך מאוד את UTA וסאטמאר, וכידוע המרדכי מנשה גלאנץ וחיו אריה לייב נעצרו ע״י הרשויות הפדרליות ומחכים לפסק בית משפט הפדרלי במנהטן על עונשם של כמה שנים בכלא.

עכשיו אבא שלו אברהם חיים בן פראדל ואחיו משה בן פראדל וUTA דורשים בתוקף מהמוסדות והקהילה החרדית באנטוורפן לקחת את הילדים האומללים כבני ערובה בסחיטות ואיומים מפורשות בדרישה כדלהלן: מ.א. פרידמן שיצהיר בהצהרה שקרית ובתוקף חוקי שהוא כן חתם על החוזה למכור את הנדל״ן שלו בעשרה דולר, ובתמורה מבטיחים לסדר את הילדים. משמעות הדברים שהם רוצים כנקמה לסבך אותו פלילית על דבר שכבר הוכח וידוע לגמרי. כמובן שהעניין יסתעף את החרדים בחקירות פליליות בינלאומיות. מ.א. פרידמן דוחה את כל הרעיון על הסף ובנחרצות.

ראוי לציין שאביו אברהם חיים פרידמן ידוע עם עסקים מפוקפקים ומלבין הון ידוע בברוקלין שבני יורק. ולסיכום הוא גורש מאשתו מלכה שטיינברג והתחתן מחדש עם אשה חדשה ושמה הניה וולטר. שמועות עקשניות מדברות על כך שכל פרשת המחלוקת בסאטמאר בין ר׳ אהרן ור׳ זלמן לייב נובע מכך שר׳ אהרן וסאשא טייטלבוים היו בצדה של האישה שטיינברג כשלצד השני אחיו משה גבאי הברך משה ור׳ זלמן לייב והיו בצדו של אברהם חיים, ובין היתר זרקו את ילדיו של אברהם חיים מהמוסדות של סאטמאר במונרו ובהסכמתו ובדרישתו על העוון שלא באו לשבתות לאביהם אברהם חיים. יודעי דבר יודעים לספר שהפרשה הוא מכוערת מאין כמותו גם בעניינים של קדושה וצניעות אצל אברהם חיים.

עכשיו המוסדות באנטוורפן מחפשים דרך מוצא מהפלונטר שמצאו את עצמם בסכנת קיום של המוסדות ושסיבכו את עצמם עם אנשי סאטמאר מלביני ההון שהשתמשו בשימוש ציני בקשריהם עם אנשי העסקים היהלומים ועומדים בפני החלטה בקרוב לא לשתף פעולה עם הדרישות של הסחיטה והאיומים של סאטמאר והמסובכות ביותר על עניין לא להם. ובמקום לרחקו בכיוון של סאטמאר לקרבו.

Michael Reichman

HERE THE CORRECTION WITH THE PROPER SPELLING!

POSTING BY ANNOYED IS DESPICABLE INHUMAN, RACIST AND FASCIST IN NATURE!!!

THIS COMES OUT FROM COMMUNITIES SATMAR & BELZ WELL-KNOWN FOR MANY OF THEIRS LEADERS,RABBIS, TEACHERS, AND PRINCIPLES BEING CONVICTED CRIMINALS FOR YEARS SEXUALLY ASSAULTING AND ABUSING THEIR OWN STUDENTS ON A REGULAR BASIS FOR YEARS IN THE MOST BARBARIC AND HORRIFYING MANNER ABOVE ANY IMAGINATIONS, AND HAVING A LONG RECORD OF THREATENING AND INTIMIDATING VICTIMS, WITNESSES AND ESPECIALLY CHILDREN OF THOSE FAMILIES WITH VIOLENCE AND EFFECTIVELY EXPELLING ALL THOSE INNOCENT CHILDREN OVERNIGHT FROM THEIR SCHOOLS AS WELL AS TERRORIZING OTHER SCHOOLS NOT TO EXCEPT THEM.

NOW THE SITUATION IS ESCALATING IN A TIME WHERE THE INTERNATIONAL COMMUNITY WITH VARIOUS OF ITS BODDYS ARE DOING THEIR BEST AGAINST DISCRIMINATIONS RASICM FASCISM, AND ESPECIALLY TRYING TO ENSURE A GOOD FUTURE FOR ALL CHILDREN REGARDLESS TO COLOR, RACE OR RELIGION, THOSE SO CALLED HAREDI COMMUNITIES ARE EXERCISING POLICYS OF FASCIST RACIST IN NATURE IN THE STRONGEST POSSIBLE TERMS AND BREAKING ALL RED LINES OF OUR TIMES AND INDEED POISONING AND ENDANGERING THE SOCIETIES IN OUR TIMES!.

THEREFORE THE PEOPLE OF BELGIUM AND EUROPE ARE RIGHTFULLY INSISTING ON THE PRINCIPLE OF EQUALITY TO APPLY AND BEING IMPLEMENTED ON THOSE COMMUNITIES OF HYPOCRITES WITH RELIGIOUS MASKS, BY URGING THEM LIKEWISE TO ALSO TAKE DISTANCE FROM THOSE SOCIETIES IN ORDER NOT TO POISON THEIR CHILDREN AND SOCIETY WITH THOSE POISONS OF HATE RACIST AND FASCISM AND KINDLY LOOK FOR OTHER COUNTRY AND AT LEAST BRING TO AN END ONCE AND FOREVER THE RECOGNITIONS AND SUBSIDIES FOR THOSE SCHOOLS AND COMMUNITIES.

Michael Reichman

POSTING BY ANNOYED IS DISPICABLE INHUMAN, RACIST AND FASCHIST IN NATURE!!!

THIS COMES OUT FROM COMMUNITIES SATMAR & BELZ WELLKNOWN FOR MANY OF THEIRS LEADERS,RABBIS, TEACHERS, AND PRINCIPLES BEING CONVICTED CRIMINALS FOR YEARS SEXUALY ASSAUTING AND ABUSSING THEIR OWN STUDENTS ON A REGUAR BASIS FOR YEARS IN THEMOST BARBARIC AND HORROFYNG MANNOR ABOVE ANY IMMAGINATIONS, AND HAVING A LONG RECORD OF THREATHENING AND INTIMIDATING VICTIMS WITHNESSES AND ESPECILY CHILDREN OF THOSE FAMMILIES WITH VIOLENCE AND EFFECTIVLY EXPELING ALL THOSE INICENT CHILDREN OVERNIGHT FROM THEIR SCHOOLS AS WELL AS TERRORIZING OTHER SCHOOLS NOT TO EXCEPT THEM.

NOW THE SITUATION IS ESCALATING IN A TIME WHERE THE INTERNATIONAL COMMUNITY WITH VARIOUS OF ITS BODDYS ARE DOING THEIR BEST AGAINST DISCRIMINATIONS RASSICEM FASCHISM, AND ESPECIALLY TRYING TO ENSURE A GOOD FUTURE FOR ALL CHILDREN REGARDLESS TO COLOR RACE OR RELIGION, THOSE SOCED HAREDI COMMUNITIES ARE EXERSIZING POLICYS OF FASCHIST RACIST IN NATURE IN THE STRONGEST POSSIBLE TERMS AND BREACKING ALL RED LINES OF OUR TIMES AND INDEED POISENING AND ENDANGERING THE SOCIETYS IN OUR TIMES!.

THERFORE THE PEOPLE OF BELGIUM AND EUROPE ARE RIGHTFULLY INSISTING ON THE PRINCIPLE OF EQUALITY TO APPLY AND BEING IMPLEMENTED ON THOSE COMMUNITYS OF HYPORATES WITH RELIGIOUS MASKS, BY URGING THEM LIKEWISE TO ALSO TAKE DISTACE FROM THOSE SOCIETYS IN ORDER NOT TO POISEN THEIR CHILDREN AND SOCIETY WITH THOSE POISENS OF HARE RACIST AND FASCHISEM AND KINDLY LOOK FOR OTHER COUNTRY AND ATLEAST BRING TO AN END ONCE AND FOREVER THE RECOGNITIONS AND SUBSIDIES FOR DOSE SCHOOLS AND COMMUNITYS.

annoyed

if he believes in what the arabs do, and he is such good friends with them. he can send his kids to an arab school. The beliefs he teaches them are in no way the same as what we teach ours. Even if his kids get into the school no mother would allow their children to have a connection with them.

M.L.

I'm interested in the opinions of the FM reader community on the situation described in this article. Initialy, my position was kudos to the school for teaching that jewish turncoat a lesson in humility (i.e. what goes around comes around), on second thought, supporting this behavior provides private schools with a mandate to refuse children of parents that aren't "likeminded to the preferred ideals of the school" which can be used to refuse children of parents that don't follow ultra-othordox doctrine & report child abuse of any variation to the authoroties etc...

What's your opinion

Ephraim

Interview with Friedman here:
http://www.vosizneias.com/files/Rabbi_Moshe_A_Friedman_Pt_1_1_25_09.mp3

bas melech

I hope the courts enforce the children's Belgian and Torah right to an education. Even though in regards to chinuch, halacha prohibits punishing children for grievances against parents, charedi schools do it all the time.

Hollander

Kudos, Shmarya for the great article.

As a man from Holland please allow me a small correction. In the article it says that Friedman is determined to go if necessary to the European court for human right in Strasbourg against the belgian government for not granting the children their minimum right to go immediately to school. This could result in grave consequences for the Belgian government since the children are Belgian citizens with Belgian nationality and they have their minimal human right to go to school of their choice.

Nachum

Nice how, when it suits him, he'll run to a human rights court.

Account Deleted

sadisticstevesstrong,
That's some good information, thank you.

sadisticstevesstrong

Hasn't him changed his views since 2009? Also, he denies ever being a member of NK.

He claims:

Friedman repeatedly clarifies that he is not a member of Neturei Karta—and never was. “Ninety to 95% of Jewish reports said that I was the leader of Neturei Karta. It’s not true.”

Friedman saw and sees himself as an independent activist for Torah and Klal Yisroel, at least his version of said—and, he explains, it was Neturei Karta that used his trailblazing if not dubious Muslim-world contacts to pull off many of its distasteful publicity stunts, not the reverse.

“There are two elements of my change in position: One, the way Jews saw it, and they were deeply offended [at the Ahmadinejad debacle], and two, how far it could help Jews,” he explains. “I should have been sensitive to my Jewish brothers, and should have been in contact with Jews before I was in contact with non-Jews. I do regret attending. I do regret the way it was received. I should have taken [Jewish] feelings into consideration. I’m sure that now what I’m doing will help relieve the situation.”

Below is my reference

http://www.vosizneias.com/26722/2009/02/02/new-york-radical-right-wing-rabbi-moshe-aryeh-friedman-discusses-his-new-found-direction-in-an-exclusive-interview-with-vin/

Account Deleted

I remember reading (unfortunately from Hamodia) many years ago that Friedman's son was also denied a minyan for a Bris mila in Belgium. It shouldn't be at all surprising that his family is treated like this by Belz till this day since they are as much zionistic hareidim as Agudoth Isroel and what Friedman did in Iran was a major slap in face for all of them.

A Gantman

Mark is deliberately lying knowing very well that friedman has nothing whith Neturei Karta any more for many years, as it was published then in the media. Furthermore even if he were neturei karta it has nothing to do with the children who need to have a jewish education. So Mark don't think that your comments are truth worth and credible and stop with your agression against children.

D Korn

It's outrageous how the Haredim especially the hassidim (belz, satmar) behave. What have these innocence children done that they are beeing punished for their fathers opinions. These actions of going against children is what they are doing many of years and it must finally get stopped. Thanks for mr. friedman it will soon get stopped and so will my children also be safe.

ah-pee-chorus

why is the country funding this jewish madrassa to begin with?

Mark

A Belz hasidic school in Belgium has refused to enroll students because their father is Moshe Aryeh Friedman – the notorious anti-Zionist and former Neturei Karta leader who met with Iran's genocidal president, Mahmoud Ahmadinejad.

Way to go Belz, show the NK creep that there is a consequence to his action. The father is not Jewish, contrary to his dress, and he should be sending his children to a Muslim school.

Sam Hoffman

Ofcource we all suffer so much from the Haredim & Satmar here in the US, given the so corupted Belgium governement that allowd them to build up a status of a State within in a State especialy in the lawlesness Antwerp Diamant chasidic trade...it is high time that this is stopt also for our wellbeing here in the US.

jancsibacsi

David-hahahaha thats a good one

David

I wonder if the Belgian authorities realize that Charedi "schools" produce unemployable children?

The comments to this entry are closed.

Failed messiah was established and run in 2004 by Mr. Shmarya (Scott)Rosenberg. The site was acquired by Diversified Holdings, Feb 2016.
.
We thank Mr. Rosenberg for his efforts on behalf of the Jewish Community

.

Comment Rules

  1. No anonymous comments.
  2. Use only one name or alias and stick with that.
  3. Do not use anyone else's name or alias.
  4. Do not sockpuppet.
  5. Try to argue using facts and logic.
  6. Do not lie.
  7. No name-calling, please.
  8. Do not post entire articles or long article excerpts.
***Violation of these rules may lead to the violator's comments being edited or his future comments being banned.***

Search this site with Google:

6a00d83451b71f69e201b8d1656462970c-250wi

FailedMessiah.com in the Media